Program autorski - Informatyka praktyczna uwzględnia nową postawę programową znajdującą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 
Program - Informatyka praktyczna przedstawia indywidualną koncepcje kształcenia z informatyki w gimnazjum. Zasadniczym celem programu jest wszechstronne przygotowanie ucznia do praktycznego wykorzystania technologii informacyjnej w życiu codziennym.
 
Zapoznaj się ze szczegółami programu, który  znajdziesz tutaj...

Dodatkowe informacje