Poprawa z jednostek wielokrotnych

Zestaw 1

12 mm =     m

0,81 kN =    N

210 µA =     A

1,5 MN =    kN

1200 dam =    km

Zestaw 2

0,831 MN = N

321 hs =  s

500 mA=   A

731 cm =   km

0,08 kN  = mN

Zestaw 3

758 ks =   s

0,870 mA =    A

257 dN =   N

731 kN = mN

1200 µs = hs

Dodatkowe informacje