Zadania z sił i gęstości ciał - dla zainteresowanych

Rozwiąż na zadania w zeszycie lub elektronicznie i przyślij jako załącznik do e-maila.

 1. Drut stalowy o długości 2 m po podgrzaniu o 100 oC wydłużył się o 1,2 mm. jaka będzie jego długość po podgrzaniu do 300 oC.
 2. Wypadkowa 2 sił ma wartość 20 N. Jedna z sił ma wartość 50 N. Oblicz wartość drugiej siły jeżeli zwroty sił składowych są:
 3. zgodne,
  przeciwne.
 4. Wykonaj odpowiedni rysunek przyjmując 1 cm to 10 N.
 5. Trzy siły o wartości 12 N 15 N i 27 N równoważą się. Narysuj odpowiedni rysunek. Przyjmij odpowiednią skalę.
 6. Oblicz przyspieszenie księżycowe ciała o masie 55 kg. Ciężar tego ciała na księżycu wynosi 89,1 N.
 7. Na wadze zważono kule stalową. Na szalce znalazły się następujące odważniki: 500 g, 2 po 200 g, 10 g i 2 po 200 mg. Oblicz jej ciężar.
 8. Na trzy ciała wykonane odpowiednio ze stali, mosiądzu i ołowiu działa taka sama siła ciężaru. Które ciało ma największą masą?
 9. Dwie kule wiszące na nierozciągliwej nitce mają masę 2 kg i 5 kg. Oblicz wartość siły napięcia nitki w punkcie 1 i 2.
 10. Masa klocka sześciennego o krawędzi 0,02 m  wykonanego z pewnej substancji wynosi 18 g. Jaka to substancja?
 11. Stos drewna ma objętość 0,8 m3. Oblicz ciężar tego drewna.
 12. Oblicz krawędź sześciennej kostki wykonanej z aluminium, jeżeli jej masa wynosi 0,67 kg.
 13. Kule przedstawione na rysunku maja taką samą masę. Która ma największą i najmniejszą gęstość?
 14. Klocki przedstawione na rysunku maja taką samą gęstość. Podaj który ma najmniejszą i największą masę.

 

Zadania z:

Fizyka i astronomia dla gimnazjum. Zbiór zadań. Nowa Era

 

Dodatkowe informacje