SP 1

Kółko informatyczne dla klas IV - VIII odbywają się w każdy piątek w godz. 1345 - 14.30.

 SP 2

Zajęcia odbywają się w każdą środę na 8 godzinie lekcyjnej czyli od 14.40 do 15.25.

 

Dodatkowe informacje