Temat zadania etapu kwalifikacyjnego: "Kamienie milowe w informatyce". W ramach tego zadania należy wykonać prezentację lub grę opisującą interakcje występujące pomiędzy komputerem a człowiekiem. W jaki sposób komputer wspomaga człowieka w czynnościach codziennych oraz wyjątkowych?

Organizatorem konkursu jest Politechnika Łódzka i Kuratorium Oświaty.

Regulamin konkursu.

Dodatkowe informacje