Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z woj. łódzkiego. Organizatorami Konkursu „InfoM@t” są:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych „Wektor” w Koluszkach
Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Łódzki Kurator Oświaty – dr Grzegorz Wierzchowski
Burmistrz Koluszek – Waldemar Chałat

Etap „0” (testowy, treningowy), który pozwoli opiekunom i uczniom sprawdzić poprawność logowania się na platformie konkursowej (http://www.gimkol1.edu.pl/moodle), sposób funkcjonowania platformy oraz typ i charakterystykę przykładowych pytań konkursowych. Część treningowa połączona z rejestracją uczestników będzie dostępna od dnia 21 marca 2019 r., od godz. 8.00 do 02 kwietnia 2019 r. do godz. 20.00.

Etap I - szkolny. Test rozwiązywany musi być na komputerze z dostępem do Internetu, a umieszczony będzie na stronie www konkursu http://infomat.edu.pl w dniu 03 kwietnia 2019 r. od godz. 800. Czas rozwiązywania testu będzie wynosił 30 minut.

Więcej szczegółów w witrynie konkursu...

Zapraszam do udziału!

Dodatkowe informacje