Poprawa sprawdzianu z wektorów siły wypadkowej i równoważącej

 

Poprawa 1

Poprawa 2

 

Dodatkowe informacje