Wszystkie informacje w witrynie szkolnej www.ecdl.gimkonst.pl lub www.ecdl.pl.

 1. Co to jest ECDL?
 2. Jakie znasz programy certyfikatów ECDL? Podaj 3 rodzaje.
 3. Jakie są cele ECDL?
 4. Gdzie i kiedy powstała inicjatywa ECDL?
 5. Jakie są korzyści z posiadania ECDL?
 6. Ile i jakie rodzaje egzaminów należy zdać  ECDL Base?
 7. Ile i jakie rodzaje egzaminów należy zdać  ECDL Standard?
 8. Ile wynosi koszt ECDL Base (policz koszt pierwszego egzaminu i pozostałych)?
 9. Gdzie można zapisać się na egzamin w naszej szkole?
 10. Co to jest Sylabus ECDL-a Base. Pobierz Sylabus B1 i B4!
 11. Sprawdź listę Laboratoriów edukacyjnych w województwie łódzkim.

Dodatkowe informacje