Ćwiczenia
  1. Podaj adres pocztowy redakcji.

  2. Podaj adres www i poczty elektronicznej redakcji.

  3. Wymień sposoby kontaktu czytelnika z redakcją.

  4. Wymień z jakich działów tematycznych składa się czasopismo.

  5. Wskaż najciekawsze dla ciebie nowości sprzętowe  omawiane są w Twoim numerze - podaj cenę i producenta.

  6. Podaj jaką jedną nowość programową (aplikacyjną) omawia dany numer czasopisma - wskaż system i licencje.

  7. Każdy numer zawiera wielki test sprzętu lub programowania. O czym w Twoim numerze. Co jest zwyciescą i dlaczego.

  8. Zrób to sam - czego nowego dowiedziałeś się?.

 

Dodatkowe informacje