Rodzaje pomocy:

  • systemowa
  • programowa
  • kontekstowa

Ćwiczenia

Przygotuj tabelę w edytorze tekstu i zapisz w niej znalezione informacje

  1. Znajdź jak utworzyć punkt przywracania systemu.

  2. Podaj przy pomocy wyszukiwarki systemowej co to jest partycja.
  3. Co to jest MBR?
  4. Podaj jak wstawić ręcznie znak podziału strony w dokumencie.
  5. Co oznacza komunikat w arkuszu #DZIEL/0!
  6. Podaj jak w LOGOMOCJI można utworzyć nowego żółwia.

Dodatkowe informacje