Na podstawie "Od zera do ECeDeeLa" M. Szkotnika część 4.

  1. Wymień pięć typów błędów formuł w arkuszu kalkulacyjnym.
  2. Uzupełnij tabelę
     
LpTyp błęduOpis błęduScreen przykładowy
 1      
 2      
 3      
 4      
 5      

Dodatkowe informacje