1. Podstawowe dokumenty szkoły:

 2. Szacunek do:

   • sprzętu w pracowni,

   • oprogramowania,

   • pracy własnej,

   • pracy kolegów i nauczyciela.

 3. Cudza własność intelektualna:

  • legalność oprogramowania,

  • prawa autorskie.

 4. Wyposażenie ucznia:

  • zeszyt,

  • literatura fachowa,

  • własny nośnik (dyskietka, pen-drive, CDRW).

  Ćwiczenia

  1. Znajdź w dokumentach szkoły ile sprawdzianów w ciągu tygodnia może mieć uczeń w naszej szkole. Ile jest czasu na poprawę sprawdzianu ?

  2. Dlaczego w obecności komputera nie mogą znajdować się materiały magnetyczne?

Dodatkowe informacje