1. Rodzaje grafiki komputerowej:

    • bitmapowa,

    • wektorowa.

  2. Programy do grafiki bitmapowej i wektorowej.

  3. Jaka jest różnica między grafikami?

  4. Elementy grafiki wektorowej: punkty kontrolne, obiekty, warstwy, kontur, wypełnienie.

Dodatkowe informacje