Każdy dokument składa się z:

 • nagłówek,
 • stopka,
 • akapit,
 • wiersz,
 • przypis,
 • margines górny, dolny, prawy i lewy.

Ćwiczenia

 1. Na rysunku poniżej wskaż elementy dokumentu:
  dokument
 2. Sformatuj dokument:
   • ustaw rozmiar czcionki w całym dokumencie na 12 pt.,
   • ustaw typ czcionki w całym dokumencie na Verdana,
   • dokonaj sprawdzenia poprawności ortograficznej i gramatycznej,
   • zmień krój czcionki tam gdzie jest to konieczne,
   • wyrównaj odpowiednio akapit - konieczne justowanie,
   • ustaw odstęp i wcięcie w akapicie na 1 cm,
 3. Ustaw:
   • format strony na A4,
   • układ strony - poziomy,
   • margines prawy i lewy na 3 cm,
   • nagłówek o treści - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy,
   • stopke o treści - Swoje imię i nazwisko.
 4. Dokonaj dzielenia wyrazów.
 5. Zastosuj:
  1. "twardą spacje" CTRL + SHIFT +SPACJA,
  2. "miękki Enter" SHIFT + ENTER,
  3. "twardy dywiz" CTRL + SHIFT + znak.
 6. Sprawdź co oznacza: Wdowy, bę­karty i sie­roty.
 7. Wydrukuj dokument na domyślnej drukarce.

Dodatkowe informacje