Uwaga!!! Użyj koniecznie adresów komórek w formułach.

Ćwiczenia

 1. Oblicz pole trójkąta.
 2. Oblicz objętość walca.
 3. Oblicz obwód koła o promieniu 10 cm.
 4. Podaj ile wynosi 23% z liczby 123,45 zł.
 5. Policz ile jest sekund w 1 dniu, 1 tygodniu, 1 miesiącu i 1 roku.
 6. Oblicz ile dni upłynęło od dnia Twojego urodzenia do dzisiaj.
 7. Przygotuj formularz dla kantoru, przeliczający polskie złote na euro.
 8. Policz średni wzrost Twojej rodziny.
 9. Policz średnia temperaturę powietrza o godz. 12.00 w ciagu ostatniego tygodnia.
 10. Oblicz iloraz i iloczyn 2 ułamków zwykłych np. 1/4 i 1/2.
 11. Oblicz jaką drogę pokonało ciało po pięciu sekundach ruchu, jeżeli prędkość v=1 m/s.
 12. Oblicz ciężar ciała o masie 5 kg na Ziemi i Księżycu.
 13. Podaj która z 2-ch liczb jest większa (użyj formuły JEŻELI).
 14. Podaj czy punkt A o współrzędnych (-2, 5) należy do wykresu funkcji y=2x-3.
 15. Podaj wielkość 3 boków trójkąta. Sprawdź czy jest to trójkąt prostokątny.
 16. Oblicz gęstość ciała o masie 410 g i wymiarach prostokątnych 3 cm x 3 cm x 6 cm. Jaka to substancja?
 17. Oblicz siłę wyporu działąjącą na ciało zanurzone w wodzie o wymiarach 2 cm x 3 cm x 1 cm. Ciało jest całkowicie zanurzone w wodzie.
 18. Zamień jednostki 36 km/h na m/s i odwrotnie.
 19. Oblicz energie potencjalną i kinetyczna ciała o masie 10 kg znajdującego się na wysokości 7m i poruszającego się z prędkością 10 m/s.
 20. Zamień jednostkę 1 KM na W.

 

Dodatkowe informacje