Koniecznie zapamiętaj nazwy funkcji w arkuszu:

=suma(A1:A7)

=średnia(B1:B3)

=min(A1:C3)

=max(C2:D3)

=jeżeli(A5>B2;"zaliczony";"nie zaliczony")

=licz.jeżeli(S2:S9;4)

 

Ćwiczenia

  1. Policz sumę zakupów  na rysunku poniżej:
  2. Oblicz średnią ocen w każdym semestrze..
  3. Znajdź maksymalna i minimalną liczbę w arkuszu danych  który znajduje się tutaj...
  4. Rozwiąż Zgaduj - zgadulę jak na rysunku poniżej
  5. Policz ilość ocen (6, 5, 4 , 3, 2 i 1) w tabeli poniżej.
  6.  

     

 

 

Dodatkowe informacje