Ćwiczenia

Przygotuj dane i zaprojektuj tabele dla jednego z poniższych zadań. Zbuduj wykres. Oblicz średnią, maksymalną i minimalną wartość. Zapisz arkusz w pliku - sprawdzian z arkusza.

 1. Określ ile samochodów w ciągu godziny przejeżdża obok szkoły. Badania przeprowadź w ciągu tygodnia pracy
 2. Zbadaj ile uczniów odwiedza sklepik szkolny w czasie długiej przerwy. Badania przeprowadź w okresie tygodnia pracy
 3. Określ ile czasu przeznaczasz na naukę w ciągu doby (łącznie z nauką w szkole). Badania przeprowadź w okresie całego tygodnia (sobota, niedziela - włącznie)
 4. Zbadaj ilość dni wolnych i roboczych w 3 pierwszych miesiącach nauki.
 5. Zbadaj ilu osób wsiada do tramwaju na tym samym przystanku o tej samej porze dnia. Badania przeprowadź w okresie ostatnich 7 dni
 6. Zbadaj ile i jakie systemy operacyjne posiadają Twoi koledzy w klasie.
 7. Zbadaj ile i jakie czasopisma czytają Twoi koledzy w klasie.
 8. Zbadaj ile średnio spędzasz czasu przed telewizorem w ciągu doby. Badania przeprowadź w okresie całego tygodnia (sobota, niedziela - włącznie).
 9. Zbadaj temperaturę powietrza o tej samej godzinie w ciągu dnia. Badania przeprowadź w okresie ostatnich 7 dni.
 10. Określ frekwencje w Twojej klasie w ciągu tygodnia pracy w naszej szkole.
 11. Zadaj uczęszczanie Twoich kolegów na zajęcia pozalekcyjne (w szkole i poza nią).
 12. Zbadaj jakimi środkami transportu docierają Twoi koledzy do szkoły.
 13. Zbadaj stan wyboru przyszłej szkoły Twoich kolegów.
 14. Zaprezentuj stan relacji rodzice - dzieci w Twojej kategorii wiekowej.
 15. Zaprezentuj ocenę Twojego miasta

Dodatkowe informacje