1. Jak rozumiesz pojęcie algorytm?

 2. Algorytmy na przestrzeni dziejów.

 3. Co jest problemem algorytmicznym a co nie jest?

 4. Komputer i algorytm - podobieństwa i różnice.

 5. Prezentacja przykładowych algorytmów.

  • opis słowny,

  • metoda "krok po kroku",

  • schemat blokowy.

Ćwiczenia

 1. Które problemy są natury algorytmicznej?
  1. Granie w piłkę nożną,

  2. Przepisy gry w piłkę siatkową,

  3. Edycja ikony w edytorze graficznym (Paint, Gimp).

Dodatkowe informacje