Do ćwiczeń wykorzystaj program Magiczne Bloczki wersja 1.0.3.22 beta.

Ćwiczenia

  1. Zbuduj algorytm dzielenia dwóch liczb.
  2. Zbuduj algorytm obliczenia pola trójkąta.
  3. Zbuduj algorytm obliczający średnie arytmetycznej 2-ch liczb.
  4. Posortuj 2 liczby w kolejności malejącej.
  5. Sprawdź czy dana liczba występuje w zbiorze liczb.
  6. Zaprojektuj algorytm Euklidesa.

Dodatkowe informacje