Ćwiczenia

  1. Podaj za encyklopedią internetową co to jest kompresja i dekompresja danych.

  2. Dlaczego stosuje się kompresję danych?

  3. W Paint narysuj prostokąt i wypełnij go kolorem czerwonym. Zapisz grafikę w pliku PROSTOKAT w formacie BMP, PNG, TIF, XCF, JPG i GIF. Porównaj rozmiar plików. Który format plików nadaje sie do internetu? Który posiada największy stopień kompresji? Jakie są skutki kompresji plików graficznych?

  4. Wykonaj kompresję własnego folderu do pliku o nazwie moje_dane na pulpicie.

  5. Ile wynosi rozmiar pliku a ile zajęte miejsce na nośniku. Oblicz stopień kompresji.

Dodatkowe informacje