Ćwiczenia
  1. Podaj co co jest wolne oprogramowanie i open source.

  2. Podaj 4 zasady wolnego oprogramowania.

  3. Uzupełnij  tabelę:

 

 

  

Dodatkowe informacje