Ćwiczenia

 1. Wymień kilka styli zdefiniowanych w MS Office Word 2007, Open Office 3.x lub LibreOffice.
 2. Podaj z jakich elementów zdefiniowano styl standardowy.
 3. Zmodyfikuj czcionkę w stylu Nagłówek 1 na Verdana 18
 4. Utwórz nowy styl o nazwie PODPIS składający się:
  • Czcionka 10 Arial, pochylona,
  • wyrównanie do prawej,
  • odstępy między wierszami – podwójne,
  • klawisz skrótu: ALT + SHIFT + P.
 5. Sformatuj poprzednim stylem dowolny tekst.

Dodatkowe informacje