Ćwiczenia

 1. Zaprojektuj ankietę i zaprezentuj ją w odpowiedniej aplikacji. Dokonaj krótkiej analizy danych.Wydrukuj do wirtualnej drukarki w formacie A4
 2. Oto tematy ankiety:
   • Zwyczaje żywieniowe uczniów.
    🎯Aktywność fizyczna i preferencje sportowe.
    🎯Poziom stresu i techniki radzenia sobie z nim.
    🎯Preferencje dotyczące sposobów nauki.
    🎯Poziom zadowolenia z jakości nauczania.
    🎯Używanie mediów społecznościowych i czas spędzany online.
    🎯Znajomość i stosowanie zasad bezpieczeństwa online.
    🎯Ulubione gatunki filmów, książek, muzyki.
    🎯Uczestnictwo w kulturalnych wydarzeniach.
    🎯Zwyczaje dotyczące spędzania wolnego czasu.
    🎯Relacje między uczniami.
    🎯Poziom zaangażowania w życie szkolne.
    🎯Ocena działań szkoły na rzecz integracji społeczności.
    🎯wiadomość i zaangażowanie w problemy społeczne (np. ekologia, ubóstwo).
    🎯Planowane ścieżki kariery.

     

Dodatkowe informacje