1. Otwórz dokument z poprzedniej lekcji.
  2. Oblicz koszt każdego zakupu.
  3. Oblicz koszt całkowity.
  4. nazwij pierwszy arkusz - faktura.
  5. Nazwij drugi arkusz - wykres.
  6. Utwórz wykres kołowy 3D z Nazwy towaru i Ceny.
  7. Utwórz wykres kolumnowy 3D z Nazwy towaru, Kosztu oraz Razem.

Dodatkowe informacje