Co wykonuje żółw?

import turtle

z1 = turtle.Turtle()
z1.shape('turtle')
z1.penup()
z1.goto(-200,200)
z1.pendown()
z1.pencolor("red")
z1.pensize(10)
z1.goto(200,200)
...

 

Narysuj obwód okna programu w kolorze czerwonym

Narysuj 4 ćwiartki układu współrzędnych. Każda w innym kolorze

Dodatkowe informacje