Programowanie w języku Python z biblioteką TurtlePomoc:

Podstawowy program

import turtle

t=turtle.Turtle()

t.shape('turtle')

t.fd(50)

t.rt(90)


Pętla (przykład)

for i in range(4):
      t.forward(100)
      t.right(90)

 
Biblioteka Random i losowe kolorowanie
 
import turtle
import random
z1 = turtle.Turtle()
z1.speed(0)
for i in range(10):
   z1.color(random.choice(['white','red','blue','green','yellow']))
   for x in range(4):
       z1.forward(100)
       z1.right(90)
   z1.right(36)
 
 
Ćwiczenia:
Narysuj stopień jak poniżej:
Narysuj na środku ekranu koła olimpijskie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje